Σχετικα image
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε από τον Ευστάθιο Μονοκρούσο το 1975. Έχει ως αντικείμενο το διαφημιστικό και επιχειρηματικό δώρο, με ευρύ πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα.
Περισσότερο από σαράντα χρονια πείρα και αξιοπιστία, κάνουν την εταιρεία μας μια από τις μεγαλύτερες του κλάδου.
Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις των 900 τ.μ., είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε και τον πιο απαιτητικό πελάτη.
Το άψογο service , οι καλές τιμές και οι πρωτοποριακές ιδέες μας, κάνουν κάθε αδύνατη προβολή εύκολη.

Our company was founded by Efstathios Monokrousos in 1975. Its main object is advertising and business gifts, with a wide clientele throughout Greece.
More than forty years of experience and reliability, makes our company one of the largest in the industry.
In our owned facilities of 900 m2, we are able to serve even the most demanding customer.
Our impeccable service, good prices and innovative ideas make every impossible project easy.